Menighedsrådsmøder 2019

10. januar
dagsorden referat

14.  februar
dagsorden referat

14. marts
dagsorden referat

11. april
dagsorden referat

9. maj
dagsorden referat

3. juni
dagsorden referat

Juli
- er mødefri

8. august
dagsorden referat

12. september
dagsorden / referat

10. oktober
dagsorden referat

14. november
dagsorden referat

December
- er mødefri