Når nogen dør

Når der sker et dødsfald, melder der sig naturligt en del spørgsmål. I langt de fleste tilfælde kontakter familien til afdøde en bedemand, som varetager de praktiske ting, herunder formidler kontakt til kirkekontoret og præst.  

Under samtale med præsten vælges salmer, og ritualet gennemgås, ligesom der naturligvis tales om, hvad der kan fortælles om afdøde.

Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn snarest efter dødsfaldet. Anmeldelsen skal ledsages af en dødsattest udstedt af en læge samt afdødes sygesikringsbevis, fødsels- og dåbsattest eller navngivningsattest samt evt. vielsesattest. Man kan som pårørende selv anmelde dødsfaldet via www.borger.dk eller overlade det til den valgte bedemand.

Aftale vedrørende bisættelse eller begravelse træffes med kirkekontoret, der henviser til en af sognets præster med henblik på nærmere tilrettelæggelse af højtideligheden. Der kan naturligvis også træffes aftale direkte med en af sognets præster. 

Når sorgen rammer, kan man få brug for at tale med andre, der har været i samme situation. Det giver deltagelse i Sorggruppe mulighed for.

Ikke medlem af folkekirken 

Hvis den afdøde ikke er medlem af Folkekirken, er det normalt et udtryk for, at personen ikke ønsker præstens medvirken ved bisættelse/begravelse. Højtideligheden vil som oftest blive holdt i kirkens kapel.

 Afsked med den døde 

Folkekirken.dk kan du læse mere om kirkelig begravelse, det praktiske i forløbet og meget mere

Korsør Kirkegård

Korsør Kirkegård er fælles begravelsesplads for Skt. Povls og Halskov sogne. Byens eneste kapel er beliggende på Korsør Kirkegård