Menighedsrådet

Menighedsrådet i Sankt Povls sogn består af 14 medlemmer, heraf 11 valgte medlemmer, sognets 2  præster samt en medarbejderrepræsentant. Menighedsrådet udgør kirkens ledelse og har sammen med præsterne ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst.

Alle møder i menighedsrådet finder sted i Sankt Gertruds Hus. Møderne er offentlige, punkter på dagsordenen, der vedrører person- eller leverandørsager, behandles for lukkede døre.

Vil du i kontakt med menighedsrådet i Sankt Povls Sogn, skriv til den officielle e-mail: 7348@SOGN.DK

CVR-nummer: 52721512

Nedenfor finder du information om:

    • Menighedsrådets sammensætning
    • Datoer for kommende møderne
    • Dagsorden og referat fra møderne

Menighedsrådets medlemmer

Markvard Hovmøller, formand

Jørgen Kjeld Fink, kasserer

Jette Fonseca Pedersen, kontaktperson

Finn Mikkelsen, næstformand

Jim Stjerne Hansen, kirkeværge

Inger Mark

Vivian Marie Nielsen

Ragnar Hansson Aase

Thomas Frank Kjølbye Møller

Lykke Fugl Wester, sognepræst

Jesper Marbæk Christensen, sognepræst

Simon Rasmussen, medarbejderrepr.

   Menighedsrådets møder

Menighedsrådet - dagsorden og referat

11. januar
dagsorden / referat

8.  februar
dagsorden / referat

14. marts
dagsorden / referat

11. april 
dagsorden / referat

16. maj
dagsorden / referat

13. juni
dagsorden/ referat

Juli
- er mødefri

8. august
dagsorden / referat

12. september
dagsorden / referat

10. oktober
dagsorden / referat

14. november 
dagsorden / referat

December
- er mødefri

Dagsorden til møderne kan ses her på siden senest mandag før mødet. Referat fra menighedsrådets møder offentliggøres i ugen efter mødets afholdelse. Såvel dagsorden som referat kan hentes som print på kirkekontoret i åbningstiden.

Møder 2022

Møder 2021

Møder 2020

Møder 2019