Menighedsrådsmøder 2022

13. januar
dagsorden referat

10.  februar
dagsorden / referat

10. marts
dagsorden referat

07. april 
dagsorden referat

12. maj
dagsorden referat

09. juni
dagsorden referat

Juli
- er mødefri

11. august
dagsorden referat

08. september
dagsorden referat

13. oktober
dagsorden referat

03. november 
dagsorden referat

December
- er mødefri