Kirkens præster

Jesper Marbæk Christensen

Lykke Fugl Wester

Sognepræst, kbf.

Præstestræde 4
4220 Korsør

T: 2674 0646
E: LFW@km.dk

Vil du sende fortrolige oplysninger til Lykke - brug dette LINK  

Fridag: onsdag
Træffes efter aftale på telefon

Jesper Marbæk Christensen

Jesper Marbæk Christensen

Sognepræst

Lyshøj 13
4220 Korsør

T: 4258 1309
E: JEBC@km.dk

Vil du sende fortrolige oplysninger til Jesper - brug dette LINK

Fridag: mandag
Træffes efter aftale på telefon

Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører man til menigheden i det sogn, hvor man bor. Det kan ændres, hvis man ønsker tilknytning til en anden kirke ved sognebåndsløsning. Ved at løse sognebånd til præsten i et andet sogn end bopælssognet får man de samme rettigheder, som dem, der bor i dette sogn – dvs. ret til kirkelig betjening ved dåb, vielse og begravelse fra kirken samt at stille op og stemme til menighedsrådsvalget.

Ønsker du at løse sognebånd til en præst i Skt. Povls Sogn, skal du henvende sig til den præst, du ønsker at løse sognebånd til og udfylde sognebåndsløserblanketten. Præsten skal skrive under på, at han/hun er villig til at modtage dig som sognebåndsløser. Sognebåndet er personligt og bortfalder, hvis præsten fratræder sin stilling ved kirken.

Hvis sognebåndet ønskes ophævet, kan sognebåndsløseren anmelde, at sognebåndet ophører, ligesom præsten ved særlige omstændigheder kan opsige sognebåndet.

Læs mere om sognebåndsløsning. 

Hent blanket til sognebåndsløsning

Medlemskab

Der er fordele ved et medlemsskab af Folkekirken. Som medlem af Folkekirken er du med til at betale til vedligeholdelse af din kirke og sognets øvrige ejendomme.

Du sikrer dig ret til kirkelig betjening for dig og dine børn under 18: Dåb, konfirmation, vielse og begravelse.

Du bidrager gennem kirkeskatten til, at evangeliet forkyndes for alle aldre i Sankt Povls Sogn.

Medlemsskabet giver nedslag i prisen ved erhvervelse af gravsted på kirkegården.

Alt dette og meget mere får du ikke, hvis du melder dig ud. Husk at tale med dine nærmeste pårørende, hvis du har meldt dig ud - eller tænker på at gøre det. Udmeldelse foregår via kirkekontoret og kan desuden ske på mail. Husk at oplyse CPR-nummer.

Ønsker du at melde dig ind?

Indmeldelse foregår ved enten skriftlig eller telefonisk henvendelse til en af sognets præster.

Eneste betingelse for medlemsskab er dåb i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, sådan som det sker i langt de fleste kristne trossamfund. Er du allerede døbt, er en samtale og en underskrift tilstrækkeligt.

Udmeldelse

Udmeldelse foregår ved, at du henvender dig til kirkekontoret. Dette kan foregå enten ved at sende en mail eller almindeligt brev. Du kan også henvende dig personligt. Hvis du ønsker en samtale med præsten, kan dette naturligvis også lade sig gøre.

Læs mere om medlemskab af folkekirken