Det sker i din kirke

Kulturlivet blomstrer i Sankt Povls Sogn, en lang række kulturelle aktiviteter finder sted i kirken eller Sankt Gertruds Hus:

Musik i forbindelse med gudstjenester og koncerter
Litteraturkreds
Kirkehøjskole
Sangeftermiddag
Sogneudflugt
Kunstudstilling
Åben Kirke

...

og den kultur, som kirken rummer

Arrangementer og aktiviteter er planlagt af aktivitetsudvalget, af organisten, og/eller af kirkens præster. Der kan også være arrangementer, som er planlagt i samarbejde med nabosognene, provstiet eller andre.

På fanebladet foroven kan du læse mere om aktiviteter og få et samlet overblik med Kulturkalenderen.

   Alle gudstjenester og aktiviteter i Sankt Povls Kirke