Kirkens orgel

orgelpiber

Orgelhistorie

Det ældste orgel, som man har kendskab til, byggede ”den Kiøge Orgelbygger” ,  Abraham Nielsen Svane, i 1697-98 til Sankt Gertruds Kirke i Korsør – et orgel på 22 stemmer. Da Sankt Gertruds Kirke blev nedrevet i 1863, blev det gamle orgel fra 1698 overladt Becher i Brogade 5 mod, at han skaffede et harmonium til det midlertidige kirkelokale. Da den nye kirke, Sankt Povls Kirke, blev opført i 1871, skulle kirken selvfølgelig også have et orgel. 

Der blev indhentet tilbud fra orgelbygger Demant i Odense; men samtidig skulle et 6 år gammelt orgel i Trinitatis Kirke i København udskiftes - og da det var billigere og hurtigere at anskaffe - blev det med et par forbedringer indsat i Sankt Povls Kirke. Fyrre år efter - i 1912 - restaurerede og tilføjede Zachariasen fra Århus flere nye stemmer til 22 i antal. I La Cours bog om Korsør kan læses: ”efter kyndiges skøn et udmærket fint orgel”. I arkiverne for Korsør er der en optegnelse af organist Lauritz Nielsen, som startede i organistembedet ved Sankt Povls i 1921 i en alder af 27 år. Han nåede at fejre 25 års jubilæum ved kirken.

Det nuværende orgel

Det nuværende og  altså 3. orgel er bygget af Th. Frobenius & Sønner med to manualer (2 sæt tangenter) og et pedalklaviatur. Der var 18 stemmer. Selv om orglet mangler de store fyldige grundstemmer i et hovedværk, har kirkens organister gennem tiden formået at ledsage  salmesangen og spille mange fremragende koncerter på dette instrument.

Efter 40 år trængte orglet til en restaurering, hvilket normalt sker efter 25 årz. Det lykkedes at skaffe  midler til en udbygning. Th. Frobenius Orgelbyggeri stod for dette arbejde. I maj 2003 kom arbejdet i gang, og orglet blev nu udbygget til 27 stemmer og tre manualer samt pedalværk. Kirkens organist fra 2002-2019, Steen Koch Johansson, fulgte arbejdet med udbygningen og ikke mindst intoneringen meget nøje. Intonatør på orglet var Ole Høyer.

Til organistvikarer og andre interesserede findes en oversigt over orglets disposition.

sankt povls kirkes orgel udsigt fra orglet orgel og korværelser