Navneændring

Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan du søge om navneændring. Du kan ansøge om navneændring på borger.dk, du skal have Nem-ID. På samme side får du en vejledning i hvordan du laver en navneændring. Samme link skal du bruge, hvis du ønsker navneændring i forbindelse med vielse.

Gebyr

Der skal betales gebyr i forbindelse med navneændring, der dækker selve behandlingen af ansøgningen. Gebyret tilbagebetales derfor ikke, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes. Gebyret skal være indbetalt, inden du indsender ansøgningen.

Undtaget er navneændring i forbindelse med vielse eller registrering af partnerskab, og børn under 18 år, der skifter navn sammen med forældrene.