Går I i bryllupstanker?

Alle, der bor i Skt. Povls Sogn, er velkomne til at blive gift af en af kirkens præster. Det kan ske i kirken eller fx hjemme i jeres have (jf. gældende lov).

Bor I ikke i sognet, men på anden måde har tilknytning til kirken, er I ligeledes velkomne til at blive gift i Skt. Povls Kirke. Hvis der er tvivl om tilhørsforhold, kan man kontakte en af præsterne.

Præsterne i Sankt Povls Sogn medvirker gerne ved vielser og velsignelser af såvel fraskilte som homoseksuelle samt ved udendørs vielser (se mere herom nedenfor).

Dato og tidspunkt for vielse eller velsignelse aftales med kirkekontoret i god tid inden brylluppet. Ønskes en bestemt præst, er det vigtigt samtidig at træffe aftale med præsten. Udfyld formularen: Forespørgsel på bryllup

Senest 4 uger før vielsen afleveres prøvelsesattest samt oplysning om to bryllupsvidner (navn og adresse) til kirkekontoret, der også er behjælpelig med oplysninger i forbindelse med en evt. navneændring. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel, den fås ved at udfylde ægteskabserklæring. På baggrund af ægteskabserklæringen sender kommunen en prøvelsesattest via digital post. Prøvelsesattesten skal afleveres til kirkekontoret i Sankt Gertruds Hus.

Brudeparret skal i god tid kontakte den præst, som man har aftalt dagen med, med henblik på en personlig samtale forud for brylluppet eller den kirkelige velsignelse. Særlige ønsker kan aftales individuelt med den tjenestegørende præst, organist eller kirketjener.

I forbindelse med vielse og velsignelse har brudeparret ofte spørgsmål omkring pyntning, fotografering, brudebørn mm. Ved at udfylde formularen "Spørgsmål til brudeparret"  kan vi hjælpe jer på rette vej og ellers er vi kun en telefonopringning/mail væk.

Vielser udenfor kirken 

Biskopperne har som forsøgsordning givet tilladelse til, at præster kan foretage vielser udenfor kirken. Ønsker I at blive viet udenfor kirkens rum, skal I henvende jer til en af kirkens præster.

Som hovedregler gælder

    • Det er samme ritual
    • Præsten må ikke kunne blive våd i tilfælde af regn
    • Man må ikke påtvinge offentligheden at skulle bevidne en "religiøs ceremoni" (vielsen)
    • Præst og par finder i fællesskab ud af de praktiske omstændigheder i forbindelse med ceremonien
    • Der skal forinden ansøges biskoppen om lov til at præsten gifter nogen udenfor kirkens rum; dette sørger præsten for

Hvad, hvordan og alt det man skal huske 

Et bryllup skal være en glædelig begivenhed. Start i god tid og planlæg forløbet, så der er styr på alle de mange små ting, som bliver store, hvis de bliver glemt. På folkekirken.dk kan du finde inspiration og en masse nyttig viden i forbindelse med brylluppet.

Rigtig god fornøjelse og husk at nyde det, også undervejs.