Menighedsrådsmøder 2020

9. januar
dagsorden referat

13.  februar
dagsorden referat

12. marts
dagsorden referat - referatets korthed afspejler den situation, som opstod i kølvandet på nedlukningen af det offentlige Danmark

16. april AFLYST
dagsorden / referat

14. maj
dagsorden referat

11. juni
dagsorden referat

25. juni
samme dagsorden som 11/6 / referat

Juli
- er mødefri

13. august
dagsorden referat

10. september
dagsorden referat

8. oktober
dagsorden referat

12. november 
dagsorden referat

19. november ekstraordinært
dagsorden / referat

19. november - konstituerende møde
dagsorden referat

December
- er mødefri