Konfirmation

Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen. Gennem bønner og velsignelsen gentages Guds løfte fra dåben om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet.

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Det kaldes "at gå til præst". Til konfirmationsforberedelsen lærer man om den kristne tro og taler med præsten og kammeraterne om livets store spørgsmål.

OBS! Hvis din barn skal konfirmeres i Sankt Povls Kirke, men gå til forberedelse hos en anden præst/anden kirke, skal vi også have tilmeldingen. Hvis ikke, går dit barn glip af information vedrørende selve konfirmationen.

Konfirmation 2025

Tilmelding til konfirmation 2025 og konfirmandforberedelse 2024-2025 i Sankt Povls Kirke foregår i to trin , og begge trin skal gennemføres, før tilmeldingen er endeligt på plads, og barnet kan blive konfirmeret. Begge trin lever op til kravene i Databeskyttelseslovgivningen.

Første trin

I første trin indsamles de data, som er nødvendige for, at konfirmationen kan registreres korrekt i kirkebogen. Er der fælles forældremyndighed over barnet skal begge forældremyndighedsindehavere samtykke til konfirmationen. Dette er en følge af forældreansvarslovens § 3, stk. 1, LBK. nr. 1768 af 30. november 2020 Husk at vælge Sankt Povls Kirke under valg af kirke/sogn.

TRIN 1 

Klik her for at gennemføre første trin af konfirmandtilmeldingen

Andet trin

- husk at gennemføre trin 1

I anden trin indsamles de oplysninger, som er nødvendige for at vi får den nødvendige information om skole og klasse samt indhentning af tilladelser. Med oplysningerne får kirkekontoret og præsterne mulighed for enkel og sikker kommunikation med konfirmanderne og hjemmet. Link til tilmelding nedenfor.

TRIN 2

 

Tilmelding af elever, der ikke går i skole på Helms eller Baggesen og som ønsker at blive konfirmeret i foråret 2025, skal kontakte kirkekontoret telefonisk.

 

Efter tilmelding

Vi glæder os til at mødes med jer efter sommerferien. Alle tilmeldte får besked om, hvornår undervisningen begynder i slutningen af august/starten af september 2024.

For hjælp – kontakt:

Kordegn Charlotte Kaas
Telefon: 58 37 13 09
E-mail: sanktpovls.sogn@km.dk

Konfirmation 2026

I Sankt Povls Kirke er datoerne for konfirmation i foråret 2026:

  • Kristi himmelfarts dag, torsdag d. 14. maj kl. 10.30: Elever fra Helms Skole
  • Lørdag d. 16. maj kl. 10.30: Elever fra Baggesenskolen 7.A.
  • Søndag d. 17. maj kl. 10.30: Elever fra Baggesenskolen 7.B.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse for disse elever åbner i foråret 2025.