Vision for Sankt Povls Kirke

Din, min og vores kirke - Sankt Povls Kirke er synlig og vedkommende for alle borgere i sognet. 
Sankt Povls Kirke er åben til glæde for dig og mig.

Visionen udøves igennem:

  1. Forkyndelse
  2. Kultur og Musik
  3. Fællesskab

Fokuspunkter for 2024:

  • Menighedsrådsvalg 2024
  • Kirkens kor- og musikaktiviteter
  • Gudstjenestens udformning

Lidt om sognet

Skt. Povls Sogn rummer en stor bykirke, nuværende kirkebygninger er fra 1871, med mange kirkelige handlinger og et højt aktivitetsniveau; samt et nyrenoveret sognehus, Skt. Gertruds Hus. 

Der er et meget aktivt kirkeligt liv i sognet. Menigheden lægger vægt på en nutidig og vedkommende forkyndelse af evangeliet, der tilgodeser alle aldre, og bruger kirken i mange af livets vigtigste begivenheder; der er årligt 3-4 hold konfirmander.  Ud over højmesse hver søndag og på helligdage gennemføres der gudstjenester på et nærtliggende plejehjem. En gudstjeneste under åben himmel på Korsør Fæstning i forbindelse med Maritime Kulturdage, og lejlighedsvis friluftsgudstjeneste i Kongegaarden, regionalt center for kunst og musik. Herudover har den ene af kirkens præster med succes gennemført gudstjenester på en lokal bodega.

Kirken er synlig i byens liv og nyder megen goodwill. Kirken tager aktivt del i byens kulturelle liv, med bl.a. City-Evenings, Maritime Kulturdage og samarbejder med byens børne- og ungdomsorganisationer, kunst- og kulturforeninger og lokalhistoriske foreninger. Skt. Povls Sogn er i det hele taget et sted med mange muligheder for at være kirke og bringe kirkens budskab længere ud.

Skt. Povls Sogn driver i fællesskab med Halskov Sogn Korsør Kirkegård. Kirkegården, der også omfatter kapel, ligger tæt på Skt. Povls Kirke. Størstedelen, ca. 75 % af begravelseshandlingerne sker fra kapellet.

Sankt Povls som arbejdsplads

Sankt Povls Kirke er arbejdsplads for 5 faste medarbejdere, 2 sognepræster, et skiftende antal korsangere samt 9 menighedsrådsmedlemmer. Menighedsrådet består af lige dele nyvalgte medlemmer og medlemmer, der har taget en periode mere. Der har i en længere årrække ikke været kirkelige fraktioner i menighedsrådet. Herudover medvirker et stort antal frivillige aktivt ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i og omkring kirken.

Sankt Povls Sogn kort

Sankt Povls Sogn kort

Sankt Povls ligger i den sydlige del af Korsør, med til sognet hører også Sprogø. 

Sognets naboer er Halsskov Sogn og Tårnborg Sogn. Sognet ligger i Slagelse Provsti og Roskilde Stift.