Grøn kirke

Sankt Povls Kirke har arbejdet med grøn kirke tjeklisten siden årsskiftet mellem 2021 og 2022. Indtil videre har vi kunnet tjekke 30 punkter af på tjeklisten af de mulige 48 punkter, minimumskravet er 25. Vi arbejder fortsat på at kunne tjekke endnu flere punkter af på tjeklisten.

Den 16. november 2022 blev Sankt Povls Kirke optaget i det grønne netværk. Processen frem mod at blive grøn kirke har givet os et indblik i at tænke grøn drift i det daglige og finde på ideer til at gøre både hverdag og aktiviteter grønnere.

Se tjeklisten over de foreløbige punkter, som Sankt Povls Kirke opfylder i bestræbelserne på at være og forblive grøn kirke.

Et af vores "grønne" initiativer kan alle, der besørger Sankt Gertruds Hus, gøre brug af: vores bogbytteskab "Gi'TarBogen". 

Læs mere om grøn kirke