Kirkens ansigter

Kordegn

Charlotte Kaas

E: sanktpovls.sogn@km.dk
T: 5837 1309

Som kordegn varetager Charlotte  civile og kirkelige registreringer i forbindelse med fødsel, dåb, vielse, dødsfald. Derudover varetager Charlotte også regnskab, daglig ledelse og kommunkation.

Kirketjenere

Linda Ørum Madsen

T: 91 52 55 62
E: LOMA@km.dk

Lene Dalskov

T: 61 75 55 01
E: LDAL@km.dk

Kirketjenerne, som der er to af ved Sankt Povls Kirke, står for klargøring af Sankt Povls Kirke og Sankt Gertruds hus i forbindelse med de mange forskellige aktiviteter, som foregår i de to huse. I kirkedøren møder I kirketjeneren med en salmebog, eller når konfirmandpasset skal have et kryds. Det er også kirketjenerne, der medvirker, når kirken skal pyntes til bryllup og begravelse.

Hvad laver en kirketjener?

Kirkens musik

Simon Rasmussen

E: SIR@km.dk

Organisten spiller til gudstjenester og kirkelige handlinger i kirken og kapellet på Korsør Kirkegård. Organisten planlægger også koncerter i samarbejde med Aktivitetsudvalget.

Værd at vide om kirkens orgel